Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon

 

Sinds enige jaren is binnen AV Phoenix een vertrouwenspersoon actief. De vertrouwenspersoon binnen Phoenix is lid van de vereniging en heeft een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur. Iedereen kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon, die zich slachtoffer voelt van:

 • pesten
 • oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer, bestuurslid, commissielid
 • seksuele intimidatie
 • seksueel geweld
 • ongewenste omgangsvormen
 • andere vormen van machtsmisbruik.

 

Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon.


Invulling vertrouwenspersoon AV Phoenix

Wie: Ernestine Elkenbracht
Mobiel: 06 50637017
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Persoonlijke noot Ernestine:

"Op dit moment bevind ik me wat in de luwte van de vereniging vanwege een drukke fase met jonge kinderen, eigen bedrijf in de milieusector en keuze voor muziek. Af en toe loop ik nog mee met de recreanten tijdens mijn favoriete bostraining. Door mijn 6-jarige bestuurslidmaatschap enkele jaren geleden, heb ik alle afdelingen van de vereniging echter goed leren kennen. De kennis van de vereniging en mijn huidige afstand tot het dagelijks reilen en zeilen vormen een goede combinatie voor de positie als vertrouwenspersoon. Het is belangrijk dat de drempel om mij te benaderen zo laag mogelijk is. Slachtoffers schamen zich ten aanzien van bekenden vaak, omdat zij dit 'hebben laten gebeuren'. Het voelt vaak veilig om te rade te gaan bij een relatief onbekende persoon. Gemiddeld komt er één keer per jaar een vraag binnen, waarbij de situatie tot nu toe gelukkig een positieve wending kreeg. Hierdoor word ik bevestigd in de idee dat het goed en professioneel is om binnen de vereniging een vertrouwenspersoon te hebben."Werkwijze: geheimhouding!

De vertrouwenspersoon is gehouden alles geheim te houden wat hem/haar schriftelijk wordt toegezonden, of wat hem/haar ter ore komt. Alles wat besproken wordt tussen de vertrouwenspersoon en het lid van de vereniging, dat met een klacht komt, blijft tussen hen beiden. Enkel degene, die klaagt, geeft aan, of en zo ja welke informatie bij het bestuur bekend gesteld wordt.

Bij het ontvangen van een vraag of klacht zijn er de volgende stappen mogelijk:

 • luisteren naar klachten en problemen, bemiddeling, informele afhandeling indien mogelijk;
 • indien nodig samen bepalen van vervolgstappen zoals:
 • begeleiding naar extern adviseur (zie onder)
 • begeleiding naar eventuele hulpverlening
 • ondersteuning bij eventuele aangifte bij justitie
 • verlenen van nazorg.


Daarnaast kan de vertrouwenspersoon een onafhankelijk advies geven aan het bestuur over het te voeren integriteitsbeleid en preventiebeleid van bijvoorbeeld seksuele intimidatie.

De vertrouwenspersoon rapporteert 1x per jaar aan de ALV het aantal vragen of klachten.

De externe adviseur

In en na overleg met de vertrouwenspersoon kan er voor gekozen worden om contact op te nemen met een extern adviseur. Het contact met de externe adviseur kan via het NOC*NSF-meldpunt 'seksuele intimidatie in de sport' lopen. Andere mogelijkheden zijn een vertrouwenspersoon van de gemeente Utrecht dan wel de GG & GD.

De verwijzing naar een extern adviseur is afhankelijk van de vraag en/of voorkeur van de betrokkene.

Werkwijze nieuwe trainers

In het kader van het integriteitsbeleid is een procedure opgesteld met betrekking tot nieuwe trainers voor de jeugdafdeling. Deze werkwijze is hier te zien.