Werkwijze aanstelling nieuwe trainer

 • Kennismakingsgesprek met jeugdcoördinator en daarna zonodig met collega-trainers.

   

 • In het kader van het integriteitbeleid van Phoenix wordt van de trainer een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd (30 euro, kosten voor de club) en wordt, indien van toepassing, informatie ingewonnen bij het bestuur van de vorige club van de trainer.

   

 • Kennismakingsperiode van twee maanden wordt afgesproken.

   

 • Nieuwe trainer geeft de trainingen de eerste twee maanden indien mogelijk samen met een ervaren trainer. Vooraf wordt daarvoor een vergoeding per training afgesproken (volgens een bij de jeugdcoördinator bekend schema op basis van diploma's en ervaring). Trainer wordt tevens - wanneer dit niet het geval is - direct lid gemaakt van AV Phoenix in verband met verzekering.

   

 • Direct wordt twee mensen gevraagd om de nieuwe trainer te volgen: de mede-trainer en een ander die een paar keer observeert. Dit kan de jeugdcoördinator zijn maar mag ook ander. Dit wordt voor de eerste training afgesproken.

   

 • Na een maand zetten beide volgers hun bevindingen over de nieuwe trainer zijn/haar ervaringen in een mail naar de jeugdcoördinator.  Deze bevindingen worden met de nieuwe trainer besproken, bij voorkeur door beide volgers en jeugdcoördinator.

   

 • Een herhaling van punt 5 na twee maanden. Bestuurslid Jeugd leest mee. Indien alles positief, besluiten jeugdcoördinator en bestuurslid Jeugd dat deze trainer vanaf dan lid is van de Phoenix jeugdtrainers. Indien evaluatie negatief is, wordt er afscheid genomen. Kennismakingsperiode kan evt. nog een maand verlengd worden (bijv. door ziekte, te weinig trainingen of iets dergelijks).

 

Jeugdtrainers die bij aanvang al lid waren bij Phoenix hoeven na deze kennismakingsperiode geen contributie meer te betalen. Junioren-assistent-trainers betalen na een jaar training geven geen contributie meer.