Topsport bij AV Phoenix

Je droomt om de top te halen
Het halen van de top hangt voor een deel af van je talent, maar is deels ook maakbaar. Met een droom en een missie is veel mogelijk. Heb je een droom en je wilt je ontwikkelen tot topsporter of je bent het al, dan ben je van harte welkom en wij van onze kant gaan het met jouw talent en jouw en onze inzet mogelijk maken.

Het topsportdoel van AV Phoenix
Ons doel is om de Phoenix atleten naar het hoogst haalbare niveau te brengen. Om dat te bereiken werken wij samen met ervaren en gekwalificeerde trainer/coaches. Het topsport motto van AV Phoenix is "met plezier presteren". De combinatie van hoogwaardige expertise, ruime ervaring, weten wat topsport is, de innovatieve kracht en het uitgangspunt met plezier presteren, maakt AV Phoenix een meer dan unieke topsportvereniging. Dit maakt zowel successen op korte als lange termijn mogelijk.

Verschil tussen topsport en selectie
Als je voldoet aan de topsport eisen, dan behoor je tot de absolute top van Nederland op een bepaald onderdeel. Omdat je niet van de een op de andere dag aan deze eisen voldoet werken we met selecties. Deze selecties hebben lagere prestatienormen en goede mogelijkheden om je te ontwikkelen op een onderdeel, zodat wellicht de topsportselectie tot de mogelijkheden behoort.

 

 Topsportbeleid

AV Phoenix werkt van uit de filosofie dat:

 1. als mannen en vrouwen samen trainen er betere resultaten komen
 2. in een toegewijde groep je als individuele atleet beter presteert.
 3. met plezier presteren het centrale punt in onze aanpak van topsport is.
 4. de (toekomstige) topsporter de ambitie moet hebben om te presteren en bereid is het nodige ervoor te laten.

De weg naar Topsport is een lange weg. Het begint al als je junior bent. In onze topsportaanpak onderscheiden wij een viertal niveaus, zodat elke atleet op zijn niveau kan instromen en aan zijn verdere ontwikkeling kan werken en op termijn kan doorstromen naar het volgende niveau.

 

AV Phoenix onderscheidt:
1.   Topsporters
Om door AV Phoenix als topsporter te worden gezien dien je 2 x per jaar aan bepaalde prestatienormen te voldoen. Voldoen je daar aan dan wordt het contract weer voor een jaar verlengd.

2.   Selecties
Dat zijn talentvolle atleten die de topsporteisen (nog net) niet halen. Hun prestaties behoren niet tot de absolute top van Nederland, maar deze atleten zijn voor grote meerwaarde voor de vereniging. Het doel van het topsportplan is op Nederlands Kampioenschappen finaleplaatsen te halen en met de competitieploegen naar de hoogste niveaus te gaan. De selectieatleten hebben daar een grote rol in. Vandaar dat we deze groep extra willen ondersteunen.

3.   Excellerende presterende masters
Dit zijn atleten die vanwege hun leeftijd niet meer de Topsportstatus kunnen behalen, maar wel bijvoorbeeld als Master unieke prestaties neer zetten en voor AV Phoenix van grote betekenis zijn.  

Onze topsportaanpak geldt voor baan- als wegatleten : Jun. AB en (neo)Senioren.  

 

 

Doelstellingen

Wij hebben de volgende doelstellingende atleet naar zijn maximale top te brengen

 1. zorgen dat AV Phoenix landelijk qua prestaties tot de topverenigingen gaat behoren
 2. wij onze kennis en mogelijkheden met andere verenigingen willen delen

1. AV Phoenix wil elke atleet naar zijn maximale top brengen.
Wij halen het maximale en meer uit de atleet door:
onze unieke trainingsmethodes, zoals bij de Mila de Verheul methode en bij de horden de SSM en de CCZ methode.
de onderscheidende niveaus waarop wij trainingen geregeld hebben en voor die niveaus maatwerk aanbieden 

 

2. AV Phoenix wil tot de topverenigingen gaan behoren.
De volgende prestatiedoelstellingen zijn gesteld:

 • In 2019-2024 streven we naar een topsportafdeling van 6 tot 8 atleten en naar een 2-tal NK medailles.
 • 2020: Een topsportgroep van zo'n 12 atleten op verschillende onderdelen en een 40 tal selectie-atleten.


3. AV Phoenix wil kennis en mogelijkheden met andere verenigingen delen
Atleten van andere verenigingen kunnen bij de toptrainers AV Phoenix één of twee keer per week meetrainen. Je wordt dan gastlid en je blijft uiteraard voor je eigen vereniging in wedstrijden uitkomen.

 

 

Topsportplan

AV Phoenix heeft voor atleten een uniek topsportplan. Wij hebben super veel te bieden, steeds met het uitgangspunt: hoe maken wij je beter. De basis is de training en de trainer, daarnaast de manier waarop wij je als vereniging ondersteunen.

 

Trainingen
Wij geven op een innovatieve manier training. De jarenlange praktijk heeft bewezen dat wij daar succesvol mee zijn. Lees vooral de artikelen die te vinden zijn in het onderdeel Trainingmethoden.

Wij hebben professionele trainers, die niet alleen veel expertise hebben, maar ook vele Nederlandse kampioenen hebben opgeleverd.

 

Ondersteuning
Wij bieden op een aantal manieren professionele ondersteuning:

1. Medische begeleiding voor onze (aankomend) topsporters
 

De basis van de medische begeleiding is de samenwerking met een aantal partijen, waarin medisch hulp of ondersteuning is geregeld. De werkwijze is heel simpel: Is er iets dan maak je een afspraak met onze sportarts. Hij behandelt of verwijst je door naar het ziekenhuis of specialisten, zoals fysiotherapeut of manueel therapeut. Daarnaast is naast massage ook loopadvies geregeld. Verkeerd lopen kan immers leiden tot blessures. Daarnaast kan jaarlijks een medische keuring geregeld worden.

 

2. Mental coaching
 

Prestaties worden mede bepaald door het samenspel tussen lichaam en geest. Ontspanning voor een wedstrijd kan op een verantwoorde manier de juiste wedstrijdspanning opbouwen.  In de trainingen wordt mede gewerkt aan het verbeteren van de mentale weerbaarheid. Wij geven of regelen maatwerkadviezen op het gebied van mental coaching.

 

3. Voeding
 

Voeding is een bepalend element in het herstellend vermogen, zodat de prikkels op het juiste tijdstip gegeven kunnen worden. Wij geven of regelen maatwerkadviezen op het gebied van voeding.

 

4. Overigen
 

Er worden bonussen verstrekt aan (aankomend) topsporters die op de reguliere NK's medailles behalen.
Er is financiële ondersteuning voor onze topsporters die naar trainingsstages gaan
Er is uniforme sportkleding voor de Selectie atleten 
Daarnaast kan er jaarlijks een medische keuring voor topsporters geregeld worden.

 

De eisen die wij stellen:

 1. Je dient 2x per jaar de Phoenix topsportlimiet te lopen
 2. Er wordt gewerkt met een meerjarenplan en als afgeleide daarvan met een jaarplan. Via testen en wedstrijden wordt de ontwikkeling gevolgd en nauwgezet geanalyseerd
 3. Er moet jaarlijks progressie geboekt  worden, omdat ons doel is dat de A of B status wordt behaald 
 4. In overleg met de trainer worden jaarlijks de wedstrijddoelen en wedstrijden bepaald 
 5. Je dienst beschikbaar zijn voor de competitie
 6. Het is niet alleen presteren, je moet ook een topsporthouding hebben en uitstralen, o.a. door:

- er voor te zorgen dat de trainingen en wedstrijd optimaal voorbereid zijn
- een voorbeeld voor anderen zijn
- je leefwijze aanpassen aan de eisen van de topsport
- het consequent invullen van de logboeken
- het in overleg met je trainer/coach raadplegen van andere deskundigen
- het bereid zijn om clinics aan de talentvolle Phoenix jeugd te geven

 

Door blessures is het soms niet mogelijk om de limieten te halen. Het bestuur beslist dan na overleg met atleet en trainer over de deelname in de topsportsectie.

 

Wij schenken veel aandacht aan atleten die de potentie hebben om tot de topsport selectie toegelaten te worden. Voor de Phoenix toptalenten hebben wij een Talentenpool ontwikkeld. Je wordt tot de talentenpool toegelaten als de trainer aangeeft dat je voldoet aan de kenmerken van de topsport en dat naar zijn verwachting de tijden binnen een periode van 1 jaar gehaald zullen worden.

 

 

Tips

Onderstaand volgen enkele praktische tips:

 • Zorg dat als je buiten de baan traint dat je een telefoon bij je hebt
 • Zorg dat als je buiten traint zeer ruim zichtbaar bent. Er vinden nog altijd aanrijdingen plaats